Op maandag 16 mei presenteerden de fractievoorzitters van De Gewone Man, CDA en VVD, het Coalitieakkoord Oirschot 2022-2026. Daarmee presenteerden zij de agenda waarmee Oirschot de komende vier jaar verder werkt aan de ontwikkeling als vitale, ondernemende, groene gemeente midden in de Brainport-regio. Naast het coalitieakkoord werden ook de drie kandidaat-wethouders gepresenteerd.

Samen werken aan Oirschot

In het Coalitieakkoord 2022-2026 staat één ding centraal, en dat is daadkracht. Er zijn in Oirschot de afgelopen periode al veel mooie plannen gemaakt; nu is het tijd om daarop door te pakken, uit te voeren wat er ligt, en aanvullende keuzes te maken waar dat nodig is. Daarbij kiezen de drie coalitiepartners nadrukkelijk voor het voortzetten van de constructieve samenwerking binnen de voltallige gemeenteraad. Bovendien zetten zij in op het versterken van de samenwerking met inwoners en ondernemers – niet pas bij de uitvoering van plannen en projecten, maar ook bij de totstandkoming ervan. “Werken aan Oirschot, dat kan alleen samen”, aldus Paul van den Biggelaar, fractievoorzitter van De Gewone man en leider van het formatieproces. “Samen met college en raad, oppositie en coalitie, gemeentelijke organisatie, inwoners en ondernemers. Samen werken we aan de toekomst van ons Oirschot.”

Kandidaat-wethouders

Een nieuwe coalitieperiode betekent in dit geval ook dat er nieuwe wethouders aan de slag gaan. De drie coalitiepartijen hebben elk een kandidaat-wethouder naar voren geschoven. Voor De Gewone Man is dat Ad van Beek. Ad was ook de afgelopen jaren al als wethouder in Oirschot actief, en zal die functie de komende jaren met een iets gewijzigde portefeuille voortzetten. Namens het CDA is Joep van de Ven de wethouderskandidaat. Joep is al jaren actief als raadslid in Oirschot en is op dit moment werkzaam als kwartiermaker voor de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof bij de provincie Noord-Brabant. Kandidaat-wethouder voor de VVD is Corine van Overdijk. Ook Corine is al jarenlang actief in de Oirschotse politiek. Corine was bestuurder bij White Water Ventures, en was in nevenfuncties actief als toezichthouder in het onderwijsveld en bestuurder in het MKB.

Hoe verder?

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van woensdag 18 mei wordt het coalitieakkoord inhoudelijk behandeld en vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Ook de beëdiging van de wethouders staat woensdag op de agenda. Eén van de eerste taken waar het nieuwe college van B&W mee aan de slag gaat, is het uitwerken van het coalitieakkoord in een collegeprogramma, waarin de diverse acties die in het coalitieakkoord beschreven worden, verder uitgewerkt en concreet gemaakt worden.

Coalitieakkoord en kandidaat-wethouders Oirschot gepresenteerd