Na zes weken voorbereiding met alle fracties zijn we gisteren tot een besluit gekomen voor het raadsbreed akkoord. Een nieuw hoofdstuk in de oirschotse politiek waar we met alle fracties de komende vier jaar voor zullen gaan.  De nieuwe wethouders(foto) zullen de komende periode bestuurders zijn voor de gehele raad en niet voor 1 partij of coalitie.

De gewone man wil snel aan de slag en is na de verkiezingen en het raadsbreed akkoord zeer tevreden over dit resultaat.

#gewoon aandeslag

 

 

#gewoon aandeslag: Raadsbreed akkoord en Benoeming Wethouders