Plaatsing openbare watertappunten en meer recreatiemogelijkheden

Mooi resultaat vanavond! Onze motie voor het plaatsen van openbare watertappunten op strategisch plaatsen in onze gemeente is unaniem aangenomen. Dat betekent dat in samenspraak met Brabant water er in de toekomst op diverse plaatsen in onze gemeenten gratis water getapt kan worden ter bevorderen van recreëren en bewegen in onze openbare ruimte.
Daarnaast is ook onze motie voor meer recreatie mogelijkheden in onze natuurgebieden met een meerderheid aangenomen. Upgraden van de trimbaan en speelbos zijn een must wat ons betreft. #gewoondoen!

Coalitieakkoord en kandidaat-wethouders Oirschot gepresenteerd

Op maandag 16 mei presenteerden de fractievoorzitters van De Gewone Man, CDA en VVD, het Coalitieakkoord Oirschot 2022-2026. Daarmee presenteerden zij de agenda waarmee Oirschot de komende vier jaar verder werkt aan de ontwikkeling als vitale, ondernemende, groene gemeente midden in de Brainport-regio. Naast het coalitieakkoord werden ook de drie kandidaat-wethouders gepresenteerd.

Samen werken aan Oirschot

In het Coalitieakkoord 2022-2026 staat één ding centraal, en dat is daadkracht. Er zijn in Oirschot de afgelopen periode al veel mooie plannen gemaakt; nu is het tijd om daarop door te pakken, uit te voeren wat er ligt, en aanvullende keuzes te maken waar dat nodig is. Daarbij kiezen de drie coalitiepartners nadrukkelijk voor het voortzetten van de constructieve samenwerking binnen de voltallige gemeenteraad. Bovendien zetten zij in op het versterken van de samenwerking met inwoners en ondernemers – niet pas bij de uitvoering van plannen en projecten, maar ook bij de totstandkoming ervan. “Werken aan Oirschot, dat kan alleen samen”, aldus Paul van den Biggelaar, fractievoorzitter van De Gewone man en leider van het formatieproces. “Samen met college en raad, oppositie en coalitie, gemeentelijke organisatie, inwoners en ondernemers. Samen werken we aan de toekomst van ons Oirschot.”

Kandidaat-wethouders

Een nieuwe coalitieperiode betekent in dit geval ook dat er nieuwe wethouders aan de slag gaan. De drie coalitiepartijen hebben elk een kandidaat-wethouder naar voren geschoven. Voor De Gewone Man is dat Ad van Beek. Ad was ook de afgelopen jaren al als wethouder in Oirschot actief, en zal die functie de komende jaren met een iets gewijzigde portefeuille voortzetten. Namens het CDA is Joep van de Ven de wethouderskandidaat. Joep is al jaren actief als raadslid in Oirschot en is op dit moment werkzaam als kwartiermaker voor de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof bij de provincie Noord-Brabant. Kandidaat-wethouder voor de VVD is Corine van Overdijk. Ook Corine is al jarenlang actief in de Oirschotse politiek. Corine was bestuurder bij White Water Ventures, en was in nevenfuncties actief als toezichthouder in het onderwijsveld en bestuurder in het MKB.

Hoe verder?

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van woensdag 18 mei wordt het coalitieakkoord inhoudelijk behandeld en vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Ook de beëdiging van de wethouders staat woensdag op de agenda. Eén van de eerste taken waar het nieuwe college van B&W mee aan de slag gaat, is het uitwerken van het coalitieakkoord in een collegeprogramma, waarin de diverse acties die in het coalitieakkoord beschreven worden, verder uitgewerkt en concreet gemaakt worden.

Uitnodiging presentatie coalitieakkoord

Uitnodiging presentatie coalitieakkoord

We zijn blij te melden dat we komende maandag het coalitieakkoord presenteren! De presentatie begint om 16.00 uur in het gemeentehuis in Oirschot. Je bent van harte welkom!

Vanuit DeGewoneMan zal onze fractievoorzitter Paul van den Biggelaar het akkoord mede presenteren en zal Ad van Beek opnieuw worden voorgesteld als wethouderskandidaat.

zie ook https://www.oirschot.nl/uitnodiging-presentatie-coalitieakkoord

De raadsleden geinstalleerd!

Na de geweldige uitslag, zijn gisteren onze 5 raadsleden geïnstalleerd. Veel succes. Nu aan de slag!
#gewoondoen

Voorlopige uitslagen gemeenteraadsverkiezingen – Bedankt voor alle stemmen!

Wat een geweldig resultaat. We zijn de grootste partij in Gemeente Oirschot geworden. 🎉 Bedankt voor jullie stemmen!👊 #gewoondoen

N395 eerder klaar en open

Door het harde werken is de N395 eerder klaar en kan deze eerder open:
Aanleg rotonde haagakkers: 👍
Start aanleg rotonde sportparklaan: 👍
Eerdere start kunstgrasveld Beerse Boys: 👍
Voorbereidingen nieuw kindcentrum: 👍
#gewoondoen

Oirschot’s Kieskompas online

Kieskompas beschikbaar

Vind je wat hulp fijn bij het bepalen van je stem voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022?  Dit jaar is er weer een digitaal ‘ Kieskompas’ voor de gemeente Oirschot. Het kieskompas is beschikbaar vanaf 24 februari tot aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Het Kieskompas is opgezet met hulp van alle deelnemende lokale politieke partijen in de Gemeente Oirschot. Door het beantwoorden van 30 stellingen krijg je inzicht in welke partij het meest aansluit bij jouw mening. Daarnaast kun je na het invullen aangeven welke thema’s voor jou meer of minder belangrijk zijn, zodat je op specifieke onderwerpen kunt kijken welke partij jouw belangen het beste behartigt.

Onze standpunten over de diverse thema’s vind je ook terug op deze pagina.

De oude toren (uitvergroting)

Geen periscoop in de oude toren, wel een fietsverbinding

Geen Periscoop, maar wel een halfverharde fietsverbinding langs de oude toren. De Wethouder heeft dit gisteren nogmaals bevestigd. #GEWOON DOEN

Lees hierover meer in dit artikel in het Eindhovens dagblad.

 

de oude toren

Toekomst voor De Enck

Vanavond tijdens de raadsvergadering hebben we unaniem besloten om de Enck nieuw leven in te blazen. Wij wensen de initiatiefnemers en de nieuwe stichting succes!  #GEWOON DOEN